Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
17.01.2023, 17:40

CCC Odwołanie Członka Zarządu CCC S.A.

Działając zgodnie z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 17 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Kryspina Derejczyka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie z Zarządu Spółki CCC S.A.
Obowiązki z obszaru finansowo-księgowego obejmie Pan Łukasz Stelmach, Dyrektor ds. nadzoru finansowego spółek zależnych, który jednocześnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Spółce Half Price Sp. z o.o. Nadzór nad obszarem finansowo-księgowym z ramienia Zarządu będzie pełnił Pan Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu.

Inne komunikaty