Trwa ładowanie...
Notowania
ENELMED: strona spółki
18.01.2023, 16:03

ENE Korekta raportu bieżącego nr 2/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. W raporcie bieżącym nr 2/2023 błędnie wskazano, że przekazanie skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2023 roku nastąpi: „30 maja 2023 r. (środa)”, podczas gdy powinno być: „30 maja 2023 r. (wtorek)”.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w ten sposób, że w miejsce punktu 3. w brzmieniu: „3. Skonsolidowane raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2023 roku: 30 maja 2023 r. (środa), - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2023 roku: 29 listopada 2023 r. (środa).” wpisuje się: „3. Skonsolidowane raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za I kwartał 2023 roku: 30 maja 2023 r. (wtorek), - skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ENEL-MED za III kwartał 2023 roku: 29 listopada 2023 r. (środa).” Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. W wyniku dostrzeżenia pomyłki Zarząd Emitenta postanowił niezwłocznie przedmiotowy raport skorygować. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty