Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
18.01.2023, 17:57

RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, (ii) numer 34/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, (iii) numer 43/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, (iv) numer 54/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, (v) numer 69/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, (vi) numer 76/2022 z dnia 28 września 2022 roku, (vii) numer 78/2022 z dnia 27 października 2022 roku, oraz (viii) numer 84/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, informujących o zawarciu aneksów do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 18 stycznia 2023 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”).
Na mocy zawartego Aneksu, zgodnie z jego treścią, przedłużeniu do dnia 28 lutego 2023 roku uległ okres wykorzystywania limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy i ostateczny termin spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy. Aneks nie wprowadza dalszych, istotnych zmian Umowy. Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

Inne komunikaty