Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-03-23
RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu.
1,34
0,00
2023-03-22
RFK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 17 kwietnia 2023 roku wraz z projektami uchwał.
1,44
0,00
2023-03-21
RFK Zawarcie dalszego aneksu do porozumienia zawartego w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A.
1,44
0,00
2023-03-20
RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – uzgodnienie założeń przyszłej ugody.
1,46
0,00
2023-03-08
RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu.
1,50
-1,87
2023-03-08
RFK Otwarcie postępowania o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
1,50
-1,87
2023-03-07
RFK Zawarcie aneksu do porozumienia zawartego w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A.
1,50
0,00
2023-03-05
RFK Zawarcie aneksu do Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta.
1,49
+3,08
2023-02-28
RFK Nieuzgodnienie ostatecznych warunków ugody w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A. – kontynuowanie negocjacji i mediacji odnośnie do uzgodnienia ostatecznych warunków ugody z TAURON Wytwarzanie S.A.
1,50
0,00
2023-02-28
RFK Zawarcie ugody w ramach mediacji z Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
1,50
0,00
2023-02-27
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
1,53
-1,97
2023-02-22
RFK Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,40
-1,00
2023-02-10
RFK Złożenie przez spółkę zależną Emitenta wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego.
1,32
0,00
2023-02-10
RFK Złożenie wniosku o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
1,36
-4,11
2023-02-09
RFK Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o odstąpieniu od zamiaru złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, a także podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o zamiarze złożenia wniosku o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
1,35
-2,81
2023-02-07
RFK Zawarcie porozumienia w ramach mediacji z TAURON Wytwarzanie S.A., a także zawarcie poza mediacją aneksu do kontraktu z TAURON Wytwarzanie S.A.
1,16
+1,72
2023-02-02
RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – dalsze przedłużenie terminu na wykonanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. żądania gwarancji zapłaty.
1,29
-0,47
2023-01-26
RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – przedłużenie terminu na wykonanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. żądania gwarancji zapłaty.
1,35
-0,59
2023-01-24
RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – przedłużenie okresu obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu.
1,32
0,00
2023-01-18
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
1,22
-1,97
  • Poprzednia strona
  • z 82
  • Następna strona