Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-12-05
RFK Zawarcie ugody z zakładami ubezpieczeń oraz TAURON Wytwarzanie S.A. dotyczącej warunków wypłaty odszkodowania.
0,80
-2,50
2023-12-01
RFK Wygaśnięcie porozumienia z instytucjami finansowymi.
0,79
+2,78
2023-11-28
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
0,83
-1,57
2023-11-24
RFK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 grudnia 2023 roku.
0,84
-1,43
2023-11-23
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.
0,82
+1,58
2023-11-23
RFK Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 23 listopada 2023 roku.
0,82
+1,58
2023-11-22
RFK QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,85
-3,06
2023-11-22
RFK Przebieg kariery zawodowej członków Zarządu Emitenta.
0,85
-0,82
2023-11-20
RFK Zmiany w składzie Zarządu Emitenta.
0,86
+1,28
2023-11-16
RFK Przedłużenie okresu obowiązywania promesy udzielenia pożyczki płynnościowej.
0,86
-1,40
2023-11-14
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku.
0,88
0,00
2023-11-14
RFK Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 14 listopada 2023 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.
0,88
0,00
2023-11-13
RFK Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
0,88
0,00
2023-11-13
RFK Otrzymanie wniosku o zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
0,88
0,00
2023-11-08
RFK Otrzymanie promesy udostępnienia linii gwarancyjnej.
0,89
+2,37
2023-11-07
RFK Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.
0,94
-5,24
2023-11-03
RFK Zawarcie umów dotyczących umowy z dnia 12 czerwca 2019 roku z JSW KOKS S.A.
0,85
0,00
2023-11-03
RFK Zawarcie porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie czasowego wstrzymania czynności egzekucyjnych.
0,85
0,00
2023-11-02
RFK Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
0,76
0,00
2023-10-24
RFK Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad i umieszczeniu na żądanie akcjonariuszy określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2023 roku.
0,92
+1,85
  • Poprzednia strona
  • z 87
  • Następna strona