Trwa ładowanie...
Notowania
IDMSA: strona spółki
18.01.2023, 22:47

IDM Rezygnacja osoby nadzorującej

IDM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka lub IDM SA) działając na podstawie § 5 pkt. 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:
1. w dniu 18 stycznia 2023 r. Pan Andrzej Łaszkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, 2. rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 18 stycznia 2023 r., 3. jako przyczynę rezygnacji Pan Andrzej Łaszkiewicz podał plany ubiegania się powołanie w skład Zarząd IDM SA. Zarząd IDM SA informuje, że w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Łaszkiewicza skład Rady Nadzorczej Spółki uległ zmniejszeniu z sześciu do pięciu członków.

Inne komunikaty