Trwa ładowanie...
Notowania
FHDOM: strona spółki
19.01.2023, 16:15

FHD Rejestracja spółki zależnej

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w nawiązaniu do raportu nr 3/2022 pt. "Zlecenie realizacji projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta" oraz raportu nr 5/2022 pt. "Zawarcie umowy o poufności w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta", oraz raportu nr 8/2022 pt. „Zawarcie Ogólnych Warunków Porozumienia (Heads of Terms) w ramach projektu długoterminowego finansowania dłużnego działalności Emitenta” opublikowanych w systemie ESPI, informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu spółki zależnej pod firmą: Fundusz Hipoteczny DOM Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 29, 00-867 Warszawa do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0001014257 o kapitale zakładowym 5.000 zł. 100% udziałowcem w/w spółki jest Emitent.
Założenie i rejestracja spółki zależnej jest działaniem Emitenta w ramach realizacji projektu długoterminowego finansowania dłużnego. Zgodnie z projektem spółka zależna Emitenta będzie otrzymywać finansowanie dłużne w celu pokrywania kosztów zawierania i realizacji umów o dożywocie i renty odpłatnej w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości na w/w spółkę zależną. Emitent będzie odpłatnie świadczył usługi zarządzania na rzecz w/w spółki zależnej. W ocenie Zarządu realizacja przez spółkę zależną Emitenta planowanych działań może istotnie wpłynąć na zwiększenie skali działalności Grupy Kapitałowej Emitenta i tym samym na osiągane przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe.

Inne komunikaty