Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MSP Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r.

Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 roku.
Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały Nr. 3 w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Bryły. Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z przewidywanych punktów porządku obrad. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały zgłoszone do protokołu jakiekolwiek sprzeciwy do uchwał. Załączniki: - Uchwały podjęte przez NWZ Mostostal Płock S.A. w dniu 20.01.2023 r. pdf Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Mostostal Płock S.A.

Załączniki

Inne komunikaty