Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FOR Aktualizacja planu premier gier

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2023 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu premier gier.
W wyniku podjęcia decyzji o ww. aktualizacji zmianie uległy deklarowane terminy premier gier: House Flipper City, Uboat, Professional Fishing, Blocky Farm, Tiara Deceiving Crown, Binarystar Infinity, Sparkle 2: EVO, VIRUS: The Outbreak. Do wydanych gier dodano: THE HOUSE OF THE DEAD: Remake na platformie PlayStation 5. Do planowanych premier na poszczególnych platformach dodano gry: Criminal Expert, Fishing: North Atlantic, Baby Storm, Aircraft Carrier Survival oraz Green Hell w nowej kategorii Nintendo Switch – content update. Zmiany podyktowane są okresową aktualizacją planu premier. Aktualny harmonogram premier dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce premiery pod adresem: https://forever-entertainment.com/premiery,4,pl. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że plan premier ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie. Ponadto, może nie zawierać wszystkich planowanych do wydania przez Emitenta gier, tj. m.in. nie będzie zawierać gier, które z uwagi na łączące Emitenta z podmiotami trzecimi umowy nie mogą być ujawnione w danym momencie. O szczegółowych terminach premier gier Emitent będzie informować w formie osobnych raportów bieżących ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty