Trwa ładowanie...
Notowania
WAWEL: strona spółki
24.01.2023, 11:32

WWL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1. Raporty kwartalne: - za I kwartał 2023 r. – 25 kwietnia 2023 r.; - za III kwartał 2023 r. – 27 październik 2023 r. Stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2022 oraz za II kwartał 2023 roku nie zostanie opublikowany. 2. Raport półroczny: - za I półrocze 2023 r. – 18 sierpień 2023 r.. 3. Raport roczny: - za 2022 r. – 17 marzec 2023 r.

Inne komunikaty