Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) niniejszym informuje, że raporty okresowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne: za I kwartał 2023 roku – 30 maja 2023 roku, za III kwartał 2023 roku – 28 listopada 2023 roku. 2. Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2023 roku – 28 września 2023 roku. 3. Jednostkowy raport roczny za rok 2022 - 20 kwietnia 2023 roku. 4. Skonsolidowany raport roczny za rok 2022 - 20 kwietnia 2023 roku. Jednocześnie Zarząd „Mex Polska” S.A. informuje, iż na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku. Ponadto Zarząd „Mex Polska” S.A. oświadcza, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne nie będą przekazywane odrębnie, lecz tak jak w latach ubiegłych, kwartalna informacja finansowa „Mex Polska” S.A. będzie zamieszczana w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A., natomiast półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta będzie zamieszczone w skonsolidowanym raporcie półrocznym. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

Inne komunikaty