Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
26.01.2023, 15:34

MCR Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

Zarząd „MERCOR” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2023 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 6 - 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty