Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
30.01.2023, 11:35

TRK Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Trakcja S.A.

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę, której stronami są Spółka jako wykonawca i Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich jako zamawiający na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa/Przebudowa ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w systemie zaprojektuj i wybuduj” („Umowa”). Zawarcie niniejszej Umowy jest następstwem wyboru oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym.
Wartość netto zawartej Umowy wynosi 71 224 081,91 zł. Prace mają być zrealizowane w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. zadania inwestycyjnego stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Spółkę oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty