Trwa ładowanie...
Notowania
PKPCARGO: strona spółki
30.01.2023, 15:45

PKP Zatwierdzenie Rewizji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Rewizję Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 („Rewizja Strategii”).
Wpływ na Rewizję Strategii miały istotne zmiany otoczenia Spółki, które zaszły w latach 2020-2022. W Rewizji Strategii podtrzymano wizję i misję Grupy PKP CARGO: Wizja Grupy PKP CARGO: „Środkowoeuropejski lider w przewozach kolejowych dzięki uzyskaniu dominującej pozycji w obszarze "Trójmorza" i na Nowym Jedwabnym Szlaku”. Misja Grupy PKP CARGO: „Realizowanie kompleksowej usługi logistycznej na rynku kolejowych przewozów towarowych i usług intermodalnych dającej pozycję dostawcy pierwszego wyboru”. Cele strategiczne Grupy PKP CARGO w Rewizji Strategii określono jako: 1. Pozycja nr 1 w obszarze "Trójmorza" i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii Europejskiej pod względem pracy przewozowej oraz przewiezionej masy do 2023 r. i wzmacnianie pozycji w latach 2023-2038, 2. 50% udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 roku mierzony pracą przewozową. Osiągnięcie celów strategicznych będzie głównie realizowane poprzez wzrost organiczny Grupy PKP CARGO, gdzie kluczowe kierunki działań obejmują: 1. Wysoką aktywność sprzedaży 2. Nową efektywną strukturę sprzedaży 3. Stałą poprawę procesu sprzedażowego i obsługi klienta 4. Doskonalenie procesów przewozowych i utrzymaniowych 5. Dostosowanie struktury i zasobów Grupy do zoptymalizowanych procesów, wyzwań rynkowych i ekonomicznych. Koncentracja na kluczowych kierunkach działań będzie stanowić trwałą podstawę do stabilnego rozwoju Grupy PKP CARGO i realizacji wyznaczonych celów strategicznych. Wdrożenie wyznaczonych działań będzie realizowane w ramach poszczególnych inicjatyw strategicznych, tj.: - Wzrost organiczny na rynku krajowym - Zapewnienie zasobów taborowych (potencjał operacyjny) - Efektywność logistyki - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Cyfryzacja i informatyzacja - Zarządzanie majątkiem Rewizja Strategii PKP CARGO na lata 2019-2023 jest elementem wyjściowym do opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Grupy PKP CARGO na lata 2024 - 2028

Inne komunikaty