Trwa ładowanie...
Notowania
MOJ: strona spółki
30.01.2023, 19:12

MOJ Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
Rodzaje i terminy raportów: 1. Raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: - za I kwartał 2023 roku - 25.05.2023r. - za III kwartał 2023 roku – 23.11.2023r. W oparciu o § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2022 roku oraz raportu za II kwartał 2023 roku. 2. Raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 21.09.2023r. 3. Raport roczny: - Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 27.04.2023r..

Inne komunikaty