Trwa ładowanie...
Notowania
MENNICA: strona spółki
31.01.2023, 14:41

MNC Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 31 stycznia 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("BGK S.A.") poinformował Emitenta o podpisaniu w dniu 30 stycznia 2023 roku pomiędzy Emitentem a BGK S.A. aneksu do znaczącej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 30 września 2019 r., raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r., raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r., nr 38/2018 z dnia 5 października 2018 r., raporcie bieżącym nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 r., raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. oraz raporcie numer 35/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku.
Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej („Aneks”), nastąpiło wydłużenie do dnia 30 stycznia 2024 roku okresu dostępności limitu kredytowego w rachunku bieżącym, limitu na gwarancje i regwarancje bankowe, w łącznej kwocie 50.000.000 PLN, jak również akredytyw dokumentowych własnych w obrocie zagranicznym i krajowym do kwoty 30.000.000 PLN.

Inne komunikaty