Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-09-21
MNC Zawarcie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta
16,45
-1,22
2023-09-21
MNC Częściowy wybór oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu
16,45
-1,22
2023-08-28
MNC Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta
16,40
0,00
2023-08-17
MNC Odstąpienie przez spółkę zależną od Emitenta od istotnej umowy o wykonanie robót budowlanych
16,30
0,00
2023-08-15
MNC Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu
16,35
0,00
2023-08-04
MNC PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
16,55
0,00
2023-08-04
MNC P /: formularz raportu półrocznego
16,55
0,00
2023-07-27
MNC Otrzymanie przez spółkę zależną od emitenta odpowiedzi na ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
16,60
0,00
2023-07-25
MNC Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16,40
+0,61
2023-07-11
MNC Ponowne złożenie przez spółę zależną od emitenta oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
16,35
0,00
2023-06-21
MNC Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy
16,70
-1,50
2023-06-21
MNC Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe
16,70
-1,50
2023-06-21
MNC informacja o podpisaniu umowy przez Emitenta
16,70
-1,50
2023-06-07
MNC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowionym po przerwie w dniu 07 czerwca 2023 roku
16,10
+4,04
2023-06-07
MNC Podział zysku wypracowanego w roku 2022 oraz zmiana rekomendacji Zarządu
16,10
+4,04
2023-06-07
MNC powołanie członka Rady Nadzorczej
16,10
+4,04
2023-06-07
MNC odwołanie członka Rady Nadzorczej
16,10
+4,04
2023-06-07
MNC Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wznowionym po przerwie w dniu 07 czerwca 2023 roku
16,10
+4,04
2023-05-22
MNC Informacja o braku wyboru oferty Emitenta w przetargu
16,65
-0,90
2023-05-17
MNC Informacja o wyborze oferty Emitenta w przetargu
17,00
+0,29
  • Poprzednia strona
  • z 86
  • Następna strona