Trwa ładowanie...
Notowania
PEPEES: strona spółki
1.02.2023, 15:17

PPS Nabycie akcji własnych

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1 / 2023 z dnia 17 stycznia 2023 r., informuje, że otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., który pośredniczył w przyjmowaniu ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 17 stycznia 2023 r. ("Zaproszenie"), informację, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na Zaproszenie i po dokonaniu redukcji, Spółka nabyła ogółem 1.000.000 akcji własnych („Akcje”). Nabycie Akcji nastąpiło po cenie 1,65 zł za jedną Akcję.
Nabyte Akcje stanowią 1,05% w kapitale zakładowym Spółki i zapewniają 1,05% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę wynosi 1.186.487 akcje, co stanowi 1,25% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zapewniają ogółem 1,25% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki. Zgodnie z art. 364 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Inne komunikaty