Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PANOVA: strona spółki
2.02.2023, 15:44

NVA Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. spółka zależna Emitenta – P.A. NOVA Invest Ząbkowice Sp. z o.o.:
- dokonała wcześniejszej spłaty leasingu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2022 z dnia 08.07.2022 r., oraz odkupu nieruchomości od mLeasing Sp. z o.o., - zawarła jako Sprzedający umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem handlowo-usługowym z mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym i podmiotem z grupy LCP z siedzibą w Warszawie jako Korzystającym. Wartość netto umowy sprzedaży stanowi 25% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty