Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
2.02.2023, 15:57

NVA Umowa generalnego wykonawstwa robót budowlanych.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 2 lutego 2023 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy generalnego wykonawstwa robót budowlanych („Umowa”) pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą i Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako Zamawiającym.
Przedmiotem Umowy jest budowa centrum handlowego wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą. Wynagrodzenie ryczałtowe netto Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy stanowi 16% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 09.11.2023 r. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty