Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
2.02.2023, 17:42

RFK Aktualizacja informacji odnośnie do projektu Jaworzno – dalsze przedłużenie terminu na wykonanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. żądania gwarancji zapłaty.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 88/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, informującego o skierowaniu w dniu 15 grudnia 2022 roku, w związku z Kontraktem numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”), którego stronami są Emitent i Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie („Mostostal”, Emitent i Mostostal łącznie „Wykonawca”) jako Wykonawca oraz TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”) jako Zamawiający, przez Wykonawcę do TAURON Wytwarzanie żądania – w rozumieniu art. 6493 §1 Kodeksu cywilnego – gwarancji zapłaty – w rozumieniu art. 6491 Kodeksu cywilnego - z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy z Kontraktu („Żądanie”), jak również (ii) numer 7/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku informującego o złożeniu przez Wykonawcę w dniu 26 stycznia 2023 roku TAURON Wytwarzanie oświadczenia o przedłużeniu do dnia 3 lutego 2023 roku zakreślonego w Żądaniu terminu, na wykonanie przez TAURON Wytwarzanie Żądania, podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 2 lutego 2023 roku Wykonawca złożył TAURON Wytwarzanie oświadczenie, o dalszym przedłużeniu do dnia 9 lutego 2023 roku, zakreślonego w Żądaniu terminu, na wykonanie przez TAURON Wytwarzanie Żądania.

Inne komunikaty