Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/ WARWICK S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. („Akcjonariusz”) przekazane w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy o ofercie publicznej o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z przejęciem zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE).
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty