Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
6.02.2023, 15:39

MAB Rozwiązanie niewiążącego porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 6 lutego 2023 r., Zarząd Mabion S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w związku z zawarciem przez Emitenta z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowy kredytu na kwotę 15.000.000 USD, Emitent postanowił rozwiązać niewiążące Porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”) do kwoty 40 mln PLN, zawarte przez Emitenta i PFR w dniu 3 marca 2021 r., o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 3 marca 2021 r. oraz odstąpić od dalszej realizacji jego postanowień. Porozumienie zostało dotychczas zrealizowane w części dotyczącej objęcia akcji Spółki do kwoty 10 mln zł („Inwestycja Kapitałowa”) w ramach emisji akcji serii U, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 12/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. oraz nr 23/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

Inne komunikaty