Trwa ładowanie...
Notowania

CBD Zawarcie umowy o poufności dotyczącej ustalenia warunków importu marihuany medycznej oraz innych preparatów zawierających THC

W nawiązaniu do raportów ESPI nr 10/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, 8/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku, 13/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku, 15/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku, 25/2022 z dnia 2 grudnia 2022, 27/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, oraz 5/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku, Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 07/02/2023 wpłynęła do Emitenta podpisana przez drugą stronę umowa o poufności (Umowa) dotycząca ustalenia warunków prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia warunków importu do Polski marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków), zawierających od 9% do 24% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Kanadzie (Partner).
Partner jest producentem konopi z zawartością THC powyżej 0,3%, prowadzącym swoje uprawy w Kolumbii, co umożliwia zachowanie wysokiej jakości produktu, oferując jednocześnie bardzo atrakcyjną cenę. Prowadzone rozmowy przewidują import oraz dystrybucję medycznej marihuany Przedmiotem dalszych rozmów stron będzie ustalenie warunków importu oraz dystrybucji w Polsce marihuany medycznej pod postacią suszu, jak również bardziej zaawansowanych preparatów zawierających substancje pomocnicze, w tym specjalne wzmacniacze poprawiające biodostępność. Produkty były testowane w badaniach przedklinicznych i służą do stosowania zewnętrznego obejmując technologię głębokich tkanek, która zapewnia, że kanabinoidy penetrują głębokie warstwy skóry i docierają do miejsc, w których mogą się rozwijać, aby złagodzić niepożądane objawy. Po weryfikacji dostarczonych przez Partnera dokumentów odnośnie możliwości złożenia wniosku i uzyskania licencji na import marihuany medycznej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), zostanie uzgodniona i podpisana długoterminowa umowa dystrybucyjna. Zarząd Emitenta podkreśla, iż ewentualne rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej będzie istotnym krokiem w dalszym rozwoju Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta: Zarząd przewiduje, iż początkowe zamówienia na poziomie od kilku do kilkunastu kilogramów miesięcznie, mogą – w zależności od aktualnej sytuacji na rynku oraz otoczenia konkurencyjnego - sięgnąć w Polsce poziomu 100 kg na miesiąc. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach, a cena detaliczna za 1 gram suszu wynosi 65-70 zł brutto. Przystąpienie do próby pozyskania surowca z kolejnego źródła wpisuje się w strategię Emitenta i ma na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw oraz wypracowanie jak najlepszych warunków i marży uzyskiwanej na produkcie jakim będzie marihuana medyczna. Zarząd Emitenta podkreśla również, iż przygotowanie pełnej dokumentacji przez producentów jest bardzo czasochłonne i wymaga kompletacji wielu dokumentów łącznie ze spełnieniem przez producenta normy unijnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej (EU Good Manufacturing Practice) oraz badań stabilności produktu. W przypadku ich braku, Partner musi uruchomić dodatkowe procedury i dopiero po ich spełnieniu istnieje możliwość złożenia wniosku o rejestrację medycznej marihuany w Polsce. Z tego względu Emitent zmniejsza ryzyko podpisania umowy z jednym tylko partnerem nie posiadającym wszystkich dokumentów, poszukując wciąż nowych dostawców, którzy mają już doświadczenia na rynku europejskim. O dalszym procesie dotyczącym podpisania wskazanej wyżej Umowy, złożenia wniosku w URPL oraz innych istotnych zdarzeniach związanych z procesem dystrybucji Produktów w Polsce, Emitent będzie informował na bieżąco w stosownych raportach.

Inne komunikaty