Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
10.02.2023, 11:06

RMK Zawarcie Umowy.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka", "Wykonawca"), informuje, że w dniu 10 lutego 2023 roku zawarł umowę (dalej jako "Umowa") z Mitsubishi Power Europe GmbH z siedzibą w Duisburg ("Zamawiający").
Przedmiotem Umowy są prace montażowe części ciśnieniowej oraz orurowania kotła KVV1 w elektrociepłowni Exergi w Sztokholmie (Szwecja), przewidywana wartość Umowy wynosi 4.230.000,00 EUR netto (równowartość 20.034.549,00 PLN netto) - cena jest ceną ryczałtową, z zastrzeżeniem korekty ceny w przypadku zmian zakresu prac. Prace rozpoczynają się w marcu 2023 r., a jako przewidywany termin ich zakończenia wskazano sierpień 2023 r. Umowa przewiduje kary umowne, których maksymalną wysokość ograniczono do 15 % wartości Umowy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego tytułem realizacji Umowy ograniczona jest do wysokości 100% wartości Umowy. Ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania jaki i w związku z istnieniem i usuwaniem wad. Dodatkowo informuje się, że w Umowie wyłączono odpowiedzialność Stron za utratę zysku, straty pośrednie i następcze - wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty