Trwa ładowanie...
bEgouPGZ

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-09
RMK Zawarcie Umowy.
26,00
0,00
2021-05-31
RMK Otrzymanie noty korygującej obciążenie za opóźnienie oraz noty obciążeniowej tytułem częściowego odstąpienia od umowy.
25,00
+1,60
2021-05-19
RMK Uznanie oferty Remak-Energomontaż S.A. za najkorzystniejszą.
23,20
-0,86
2021-05-12
RMK Powzięcie informacji o częściowym odstąpieniu od umowy.
24,60
+3,25
2021-05-06
RMK Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2021 r., lista powyżej 5%.
27,20
-5,15
2021-05-06
RMK Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 r.
27,20
-5,15
2021-05-05
RMK Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 maja 2021 r., lista powyżej 5%.
29,00
-4,83
2021-05-05
RMK Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 r.
29,00
-5,52
2021-05-04
RMK Zawarcie Umowy z Mitsubishi Power Europe GmbH.
25,20
+9,52
2021-05-04
RMK Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
25,20
-3,17
2021-04-30
RMK Q 1/2021: formularz raportu kwartalnego
24,40
0,00
2021-04-29
RMK Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak – Energomontaż S.A.
23,80
+2,52
2021-04-21
RMK Otrzymanie noty obciążeniowej.
25,60
-3,91
2021-04-15
RMK Informacja odnośnie złożonego przez Akcjonariuszy wniosku, o wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 maja 2021 roku.
25,60
-3,13
2021-04-13
RMK Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 roku, na wniosek Akcjonariuszy.
27,60
-5,07
2021-04-06
RMK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.
27,60
-2,17
2021-04-02
RMK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.
27,60
0,00
2021-04-01
RMK Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak – Energomontaż S.A.
27,60
0,00
2021-04-01
RMK Wykaz akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2021 r., lista powyżej 5%.
27,60
0,00
2021-03-31
RMK Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.
27,80
-0,72
  • Poprzednia strona
  • z 53
  • Następna strona
bEgouPHH