Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
21.12.2023, 11:46

RMK Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Remak - Energomontaż S.A.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 roku, Wiceprezes Zarządu Emitenta Pan Jacek Sadowski, z powodów osobistych złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa i członkostwa w Zarządzie Remak - Energomontaż S.A., ze skutkiem na dzień 21 grudnia 2023 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty