Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
12.04.2024, 13:40

RMK Zawarcie umowy dotyczącej nabycia nieruchomości.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024, informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2024 roku zawarł w formie aktu notarialnego umowę, w oparciu o którą, Emitent nabył prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej w woj. mazowieckim, pow. M. Płock, obręb 0003-Maszewo, składającej się z działki nr 88/28, o pow. 0,5947 ha, za cenę w kwocie 4.500.000,00 zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, czyli kwotę 5.535.000,00 zł brutto.
Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty