Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
21.12.2023, 11:58

RMK Powołanie Wiceprezesa Zarządu Remak-Energomontaż S.A.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 21 grudnia 2023 roku Pana Sławomira Sieradzkiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Remak - Energomontaż S.A., na okres do końca wspólnej kadencji członków zarządu obejmującej lata obrotowe 2019 do 2023.
W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje wymagane oświadczenia kandydata do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu wraz z ankietą osoby powołanej. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty