Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
25.01.2024, 19:19

RMK Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Remak-Energomontaż S.A. zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024:
I.RAPORTY KWARTALNE Raport za IV kwartał 2023 roku - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia - nie ma obowiązku przekazywania raportu za IV kwartał; Raport za I kwartał 2024 roku - 29 kwietnia 2024 roku; Raport za II kwartał 2024 roku - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia - nie ma obowiązku przekazywania raportu za II kwartał; Raport za III kwartał 2024 roku - 31 października 2024 roku; II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2024 roku - 9 sierpnia 2024 roku; III. RAPORT ROCZNY za 2023 roku - 4 marca 2024 roku.

Inne komunikaty