Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
22.01.2024, 15:57

RMK Zawarcie umowy przedwstępnej dotyczącej nabycia nieruchomości.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 stycznia 2024 roku zawarł w formie aktu notarialnego „przedwstępną umowę sprzedaży”, której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w woj. mazowieckim, pow. M. Płock, obręb 0003-Maszewo, składającej się z działki nr 88/28, o pow. 0,5947 ha, za cenę w kwocie 4.500.000,00 zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, czyli kwotę 5.535.000,00 zł brutto.
Strony ustaliły, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31 marca 2024 roku. W przypadku zawarcia przedmiotowej umowy, Spółka opublikuje informację w odrębnym raporcie. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki i jest związana z obraną strategię rozwoju działalności Emitenta. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty