Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2000Q21999Q41999Q21998Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej0000
Zysk (strata) brutto0000
Zysk (strata) netto0000
Przepływy netto0000
Przepływy netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem44 85742 65943 06739 463
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 96316 32918 29411 892
Zobowiązania długoterminowe662381493602
Zobowiązania krótkoterminowe16 30115 94817 80111 290
Kapitał własny27 57425 92924 67127 233
Kapitał zakładowy7 5007 5007 5007 500
Liczba akcji (tys. szt.)3 000,003 000,003 000,003 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,198,648,229,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

199919981997
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 34083 47185 109
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 6901 3972 940
Zysk (strata) brutto-1 4301 7572 636
Zysk (strata) netto-1 4068561 223
Przepływy netto-223-35301
Przepływy netto z działalności operacyjnej2061 502403
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej549-1 7392 593
Przepływy netto z działalności finansowej-978202-2 695
Aktywa razem42 65939 46347 901
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 32911 89220 834
Zobowiązania długoterminowe381602266
Zobowiązania krótkoterminowe15 94811 29020 568
Kapitał własny25 92927 23326 442
Kapitał zakładowy7 5007 5007 500
Liczba akcji (tys. szt.)3 000,003 000,003 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,649,088,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,470,280,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)