Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
13.02.2023, 16:36

BDX ‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 13.02.2023 r. Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformował Spółkę Budimex S.A. o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym: „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku Tychy – podg. Most Wisła w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła.”
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ‎ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎ Wartość oferty: 909 518 070,28 zł netto, w tym: Zakres podstawowy: 903 228 028,32 zł netto Prawo opcji (1,2): 6 290 041,96 zł netto Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia będzie następny dzień po podpisaniu Umowy przez drugą stronę Termin zakończenia robót: 182 tygodnie od Daty rozpoczęcia Okres gwarancji: 72 miesiące Okres rękojmi: 72 miesiące Zaliczka: w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego, jeżeli zostanie uznana jako koszt kwalifikowany Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto dla Zakresu Podstawowego; 0,3% kwoty netto Ceny Kontraktowej powiększonej VAT dla Prawa Opcji 1 Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% Zakontraktowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość kwoty warunkowej i kosztów komunikacji zastępczej wskazane w Wycenie oraz podatek VAT Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-10-02
BDX Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz konstrukcji ‎oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” – oferta Budimex S.A. ‎oceniona najwyżej
434,50
+0,81
2023-09-29
BDX Zaprojektowanie (w zakresie branży SRK) i ‎‎kompleksowe wykonanie robót ‎‎‎budowlanych ‎na linii kolejowej nr 104 ‎na ‎‎odcinku D Limanowa – bocznica ‎Klęczany ‎- oferta konsorcjum oceniona najwyżej
432,00
+1,74
2023-09-26
BDX Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko, ‎zadanie 3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód ‎‎(z węzłem) o długości ok. 11,2 km – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
430,00
-2,67
2023-09-26
BDX Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej 148 na odc. Pszczyna - Żory" – wybór oferty Budimex S.A.
430,00
-2,44
2023-08-31
BDX Budowa Głównej Linii Rail Baltica na Łotwie - wybór najkorzystniejszej oferty konsorcjum ‎z udziałem Budimex S.A.‎
471,50
-3,18
2023-08-29
BDX Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61)‎ odcinek Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)‎ odcinek Olsztyn Wschód – Barczewo - oferta Budimex SA oceniona najwyżej
470,50
+0,11
2023-08-28
BDX Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych podstacji na linii kolejowej nr 38 ‎na odcinku Ełk-Korsze w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko-Korsze ‎wraz z elektryfikacją” - oferta konsorcjum oceniona najwyżej
475,00
0,00
2023-08-25
BDX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
479,50
0,00
2023-08-24
BDX BUDOWA GŁÓWNEJ LINII RAIL BALTICA NA ŁOTWIE („RAIL BALTICA MAINLINE CONSTRUCTION IN LATVIA”) – możliwy wybór oferty
479,50
0,00
2023-08-22
BDX Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego
474,00
+2,85