Trwa ładowanie...
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
14.02.2023, 14:44

OPL Rezygnacja osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje o rezygnacji osoby nadzorującej.
W dniu 14 lutego 2023 roku Spółka otrzymała rezygnację pana Ramona Fernandeza z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A., ze skutkiem na dzień 14 lutego 2023r. Rezygnacja jest wynikiem publicznie ogłoszonej przez pana Ramona Fernandeza decyzji o podjęciu nowego wyzwania zawodowego poza Grupą Orange. W tym samym dniu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powierzeniu obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orange Polska pani Mari-Noëlle Jégo-Laveissière. Maciej Witucki Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział : „Chciałbym podziękować Ramonowi Fernandezowi za ogromny wkład i zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej Orange Polska. Życzę mu sukcesów i osiągnięć w nowych wyzwaniach zawodowych.”

Inne komunikaty