Trwa ładowanie...
Notowania
BLOOBER: strona spółki
18.02.2023, 19:51

BLO Aktualizacja daty premiery gry Layers of Fear

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 98/2021 z dnia 28 września 2021 r. oraz do raportu bieżącego ESPI 23/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualizacji daty światowej premiery gry „Layers of Fear”, planowanej pierwotnie na pierwszy kwartał 2023 r., oraz wyznaczeniu jej daty na miesiąc czerwiec 2023 r.
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.

Inne komunikaty