Trwa ładowanie...
Notowania
CLOUD: strona spółki
22.02.2023, 18:30

CLD Zakup platformy DSP

Zarząd Cloud Technologies S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI numer 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zakupu licencji na platformę DSP oraz raportu bieżącego ESPI numer 15/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia strategii na lata 2021 – 2023 informuje, iż w dniu 22 lutego 2023 roku OnAudience Ltd, podmiot zależny od Spółki, podpisał umowę na mocy której nabył wszelkie prawa, w tym prawa własności przemysłowej i prawa autorskie, do kodu źródłowego platformy DSP za kwotę 3,7 mln euro. Cena zawiera się w przedziale zewnętrznej wyceny przygotowanej przez profesjonalnego i niezależnego doradcę. Cena zostanie zapłacona do końca bieżącego miesiąca. Zawarta umowa zawiera gwarancje stron.
Platforma DSP służy do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej oraz umożliwia monetyzację danych. Wcześniej grupa kapitałowa korzystała z licencji na zewnętrzną platformę DSP, bez prawa do kodów źródłowych i możliwości rozwoju technologii we własnym zakresie oraz jej dalszego sublicencjonowania. Zakup platformy DSP zwiększy niezależność w funkcjonowaniu grupy kapitałowej na rynku reklamy internetowej, a lepsza integracja z platformą DMP przyczyni się do zwiększenia efektywności monetyzacji danych.

Inne komunikaty