Trwa ładowanie...
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
27.02.2023, 21:12

EAH Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 lutego 2023 r.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554] niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lutego 2023 r. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Patronado Limited: liczba akcji 905 366; liczba głosów 1 810 732; procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 100,00%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 56,00%.

Inne komunikaty