Trwa ładowanie...
Notowania

LWB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „LW Bogdanka”) informuje, iż w dniu 1 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętej uchwały odwołało Pana Zbigniewa Raka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w wyniku podjętej uchwały powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 marca 2023 roku Pana Bartosza Dariusza Piechotę. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Piechota nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys Pana Bartosza Piechoty stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 5 pkt. 5, 6

Załączniki

Inne komunikaty