Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
1.03.2023, 18:46

UNI Powołanie członka Rady Nadzorczej Unibep S.A. VI kadencji

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie powołania z tym samym dniem Pana Jakuba Marka Karnowskiego do Rady Nadzorczej Emitenta VI kadencji.
W załączeniu do raportu bieżącego Emitent przedstawia CV Pana Jakuba Marka Karnowskiego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jakub Marek Karwowski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Inne komunikaty