Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIBEP: strona spółki
1.03.2023, 18:46

UNI Powołanie członka Rady Nadzorczej Unibep S.A. VI kadencji

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie powołania z tym samym dniem Pana Jakuba Marka Karnowskiego do Rady Nadzorczej Emitenta VI kadencji.
W załączeniu do raportu bieżącego Emitent przedstawia CV Pana Jakuba Marka Karnowskiego. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jakub Marek Karwowski nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-06-05
UNI Informacja nt. przetargu na realizację budynku w technologii modułowej w Tromsø w Norwegii
9,56
0,00
2024-05-29
UNI QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,78
-2,25
2024-05-27
UNI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. oraz projekty uchwał
10,25
0,00
2024-05-24
UNI Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za I kwartał 2024 roku
10,25
0,00
2024-05-24
UNI Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Unibep S.A. umowy na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlano – montażowych po uprzednim opracowaniu programu inwestycji i dokumentacji kosztorysowej dla – budowy tymczasowego obozowiska kontenerowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w systemie „zaprojektuj i zbuduj” w Wielbarku – postępowanie nr 5/RB”
10,20
0,00
2024-05-23
UNI Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Posag 7 Panien w Warszawie
10,20
-0,98
2024-05-21
UNI Spełnienie się warunku wejścia w życie umowy na realizację przejścia granicznego na granicy ukraińsko – polskiej
10,65
-0,94
2024-05-14
UNI Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)”
9,70
+1,65
2024-04-30
UNI Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację budynku w technologii modułowej w Tromsø w Norwegii
9,58
-0,84
2024-04-23
UNI Informacja nt. rekomendacji pokrycia straty za rok obrotowy 2023
9,30
0,00