Trwa ładowanie...
Notowania
PANOVA: strona spółki
2.03.2023, 13:04

NVA Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 1 marca 2023 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem handlowo-usługowym Castorama w Płocku pomiędzy Emitentem jako Sprzedającym a TI 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym.
Wartość netto umowy sprzedaży stanowi 30% przychodów grupy kapitałowej P.A. NOVA według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Jedynym warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości jest otrzymanie oświadczenia najemcy dotyczące wykonania prawa pierwokupu przysługującego co do nieruchomości na podstawie umowy najmu. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości z Kupującym lub z najemcą ma nastąpić do 19 maja 2023 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty