Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
2.03.2023, 20:55

MBK Uchwała Zarządu mBanku S.A. w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą - bez wypłacenia dywidendy

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 2 marca 2023 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w następujący sposób:
1. Poniesioną w 2022 roku stratę netto mBanku S.A. w kwocie 696 723 897,52 złotych pokrywa się z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Banku. 2. Nie dokonuje się podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 401 756 971,49 złotych. Wypłata dywidendy nie została przewidziana. Uchwała Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Banku wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych została przedłożona do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 2 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę dot. wniosku Zarządu Banku w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Zarząd Banku.

Inne komunikaty