Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
3.03.2023, 14:55

KRU Komiunikat KDPW w sprawie daty rejestracji obligacji serii AN3

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 3 marca 2023 r. Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że powziął informację o komunikacie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano o rejestracji z dniem 6 marca 2023 r., 500 000 obligacji na okaziciela serii AN3 Emitenta, pod kodem ISIN PLKRK0000754.
Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty