Trwa ładowanie...
Notowania
R22: strona spółki
7.03.2023, 20:22

R22 Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy R22

Zarząd R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu "Spółka" w oparciu o wstępną agregację danych finansowych Grupy R22, dokonaną w ramach procesu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe za 2022 rok.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy R22 za 2022 rok (12 miesięcy): - przychody ze sprzedaży: 392 117 tys. zł (wzrost o 32,2% r/r), - wynik skorygowana EBITDA: 103 561 tys. zł (wzrost o 34,1% r/r). Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy R22 za czwarty kwartał 2022 roku (3 miesiące): - przychody ze sprzedaży: 112 738 tys. zł (wzrost o 29,3% r/r), - wynik skorygowana EBITDA: 31 835 tys. zł (wzrost o 52,6% r/r) Na wyżej wskazane szacunkowe wyniki finansowe wpływ miał głównie wzrost organiczny w dwóch głównych segmentach (cyber_Folks oraz CPaaS) oraz dynamiczny wzrost wyników spółki MailerLite przejętej w połowie 2022 roku. W 2022 roku Grupa R22 rozpoczęła również silną ekspansję na rynku globalnym, dostarczając rozwiązania klientom zlokalizowanym w ponad 100 krajach. Skuteczna realizacja wyżej wymienionej strategii Grupy R22 pozwoliła na osiągnięcie najwyższego w historii Grupy R22 poziomu EBITDA przekraczającego 100 mln zł. Spółka zastrzega, że powyższe dane i wskaźniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Dane finansowe będą ponadto podlegały badaniu przez firmę audytorską. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2022 rok, którego publikację zaplanowano na 28 marca 2023 roku.

Inne komunikaty