Trwa ładowanie...
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
10.03.2023, 17:28

KRI Zaskarżenie przez Emitenta postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi Emitenta na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka", „Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023, informuje, że Spółka powzięła wiedzę o złożeniu przez pełnomocnika procesowego Spółki, w dniu dzisiejszym, tj. 10.03.2023 r., zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15.02.2023 r. („Postanowienie Sądu”) o odrzuceniu skargi Spółki na postanowienie referendarza sądowego z dnia 05.12.2022 r. („Postanowienie Referendarza") o wyznaczeniu łącznie spółek: Rödl Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS 267170) w zakresie zagadnień prawno-podatkowych oraz Roedl Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 50605) w zakresie zagadnień rachunkowo-finansowych, jako rewidenta do spraw szczególnych, celem zbadania zagadnienia opisanego w § 2 projektu uchwały nr 4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych, zamieszczonego w sporządzonym przez notariusza Sławomira Strojny protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Rep A nr 5729/2022) („Badanie”).
Postanowienie Sądu jest nieprawomocne. Wobec złożenia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia przez Sąd odwoławczy Postanowienie Referendarza nie podlega wykonaniu, a tym samym na jego podstawie nie będzie możliwe rozpoczęcie Badania.

Inne komunikaty