Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
14.03.2023, 16:18

RMK Zakup prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 14 marca 2023 roku nabył prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków od Zarmen sp. z o.o., w formie aktu notarialnego, za łączną cenę 22.755.000,00 zł brutto. Przedmiotem nabycia są:
- prawo użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 r. nieruchomości położonej w Katowicach, przy ulicy Żelaznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w woj. śląskim, pow. M. Katowice, Gmina Katowice, miejscowość Katowice, składającej się z działek o łącznej pow. 0,1141 ha, oraz stanowiący odrębny przedmiot własności budynek handlowo-usługowy o pow. użytkowej 1.458 m2, za cenę w kwocie 8.300.000,00 zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, to jest kwotę 10.209.000,00 zł brutto; - prawo użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 r. nieruchomości położonej w Katowicach, przy ulicy Żelaznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w woj. śląskim, pow. M. Katowice, Gmina Katowice, miejscowość Katowice, składającej się z działek o łącznej pow. 0,1430 ha, oraz stanowiące odrębny przedmiot własności: budynek o pow. zabudowy 451 m2 i kubaturze 3.870 m3 oraz budynek o pow. zabudowy 309,23 m2 i kubaturze 3.556 m3, za cenę w kwocie 10.200.000,00 zł netto, powiększoną o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, to jest kwotę 12.546.000,00 zł brutto. Cena sprzedaży zostanie uiszczona w terminie do dnia 15 maja 2023 r. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Spółki. Zdarzenie zostało uznane za istotne ze względu na jego wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty