Trwa ładowanie...
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
15.03.2023, 17:24

KRI Zatwierdzenie suplementu do prospektu podstawowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje o otrzymaniu dziś tj. 15 marca 2023 r. informacji o wydaniu w dniu 15 marca 2023 r. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia suplementu („Suplement 1”) do prospektu podstawowego, zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2023 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.
Suplement 1 został sporządzony w związku z publikacją w dniu 1 marca 2023 r. śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Inne komunikaty