Trwa ładowanie...
Notowania
CORMAY: strona spółki
16.03.2023, 10:55

CRM Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla projektu PZ CORMAY S.A. Equisse 400i

PZ CORMAY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 marca 2023 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla projektu analizatora biochemicznego Equisse 400i („Equisse”).
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, opracowany przez Spółkę Equisse został zaprezentowany zarówno na targach Medica w Düsseldorfie w listopadzie 2022 r., jak również na targach Medlab w Dubaju w lutym 2023 r., gdzie spotkał się z szerokim zainteresowaniem. Rozmowy prowadzone z potencjalnymi klientami i partnerami uwidoczniły znacznie szersze od rozpatrywanego dotąd spektrum możliwości komercjalizacji Equisse i potencjalnego zwiększenia wartości, jaką produkt ten może wygenerować dla Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie, zaburzenia w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią COVID-19 i wojną na Ukrainie istotnie ograniczyły aktualne możliwości dostosowania wielkości produkcji Equisse do popytu zasygnalizowanego na w/w targach. W rezultacie, pomimo iż Spółka mogłaby rozpocząć sprzedaż Equisse w oparciu o już posiadane analizatory z seryjnej produkcji, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, pozwalających na wybór optymalnej ścieżki rozwoju, produkcji i komercjalizacji Equisse. W ocenie Zarządu Spółki, przesunięcie w czasie rozpoczęcia sprzedaży Equisse pozwoli na wybór i wdrożenie rozwiązania potencjalnie maksymalizującego zwrot z kapitału zaangażowanego przez Spółkę w ten projekt. Intencją Zarządu Spółki jest zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla Equisse w 2023 r. Informacje o wynikach przeglądu zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym. Zarząd Spółki przewiduje, że rozpoczęcie sprzedaży Equisse powinno nastąpić nie później niż do końca 2024 r., a komercjalizacja Equisse może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych nie wpływa na realizację planu poszerzenia portfolio produktowego Grupy Kapitałowej Spółki o nowe urządzenia przygotowywane we współpracy z podmiotami trzecimi. W III kwartale 2022 r. do klientów trafiły już pierwsze egzemplarze weterynaryjnego analizatora hematologicznego Mythic 5 VET Pro, a w ramach realizacji planu w 2023 r. Grupa Kapitałowa Spółki wprowadzi do sprzedaży na rynku globalnym kilka kolejnych analizatorów hematologicznych oraz analizator w obszarze immunochemii – największym i jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku IVD.

Inne komunikaty