Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii A Prefa Construction Sp. z o. o.

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 63/2021 z dnia 20 września 2021 roku dot. Uchwały Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii A informuje, że w dniu 17 marca 2023 roku, Emitent powziął następujące informacje:
1. Kwota odsetek od 17.050 sztuk obligacji serii A Prefa Construction Sp. z o. o. za ostatni okres odsetkowy winna być wypłacona w dniu 13.03.2023 zgodnie z warunkami emisji obligacji z dnia 20.09.2021 r., 2. Z uwagi na opóźnienia spodziewanych wpływów na rachunek Prefa Construction Sp. z o. o., niemożliwym było spełnienie świadczenia wypłaty odsetek od obligacji serii A za ostatni okres odsetkowy w wymaganym terminie, 3. Prefa Construction Sp. z o. o. oświadcza, iż wypłata odsetek od obligacji serii A za ostatni okres odsetkowy winna nastąpić do końca marca 2023 r. Jednocześnie Zarząd Prefa Construction Sp. z o. o. dołoży wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oferty planowany termin wykupu przypada na dzień 13 grudnia 2024 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty