Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-09-01
PFG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
31,40
0,00
2023-08-08
PFG Korekta raportu ESPI nr 32/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.
31,40
0,00
2023-08-04
PFG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał
31,40
0,00
2023-06-29
PFG Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Prefa Group S.A
31,40
0,00
2023-05-31
PFG Istotne informacje nt. sytuacji w Spółce
34,00
-7,65
2023-05-18
PFG Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii H Spółki
38,80
0,00
2023-05-09
PFG Naruszenie warunków emisji obligacji serii G
30,60
+7,19
2023-05-09
PFG Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii B Prefa Construction Sp. z o. o.
30,60
+7,19
2023-04-06
PFG Oświadczenie zarządu w sprawie częściowego nieterminowego spełnienia świadczenia związanego z emisją obligacji serii J
35,00
+8,57
2023-03-27
PFG Oświadczenie zarządu w sprawie nieterminowego spełnienia świadczenia wykupu obligacji serii F oraz odsetek za ostatni okres odsetkowy
30,00
-5,00
2023-03-17
PFG Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii A Prefa Construction Sp. z o. o.
13,10
-7,63
2023-03-15
PFG Wykup i umorzenie obligacji serii F
12,50
0,00
2023-03-14
PFG Kompensata wzajemnych wierzytelności, zawarcie umowy pożyczki i ustanowienie istotnych zabezpieczeń
13,10
0,00
2023-03-02
PFG Niedojście do skutku emisji akcji serii D
17,90
-16,20
2023-02-28
PFG Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 4 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.
19,20
-1,04
2023-02-28
PFG Uzupełnienie raportu ESPI nr 17/2023: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
19,20
-1,04
2023-02-27
PFG Publikacja Suplementu Nr 4 do Memorandum Informacyjnego
19,20
0,00
2023-02-27
PFG Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
19,20
0,00
2023-02-27
PFG Podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta
19,20
0,00
2023-02-27
PFG Zawarcie umów pożyczek oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń
19,20
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 19
  • Następna strona