Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PFG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie” ) na dzień 29 września 2023 r., na godzinę 09:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Sajda Wojciech & Notariusz Musiałkiewicz Dorota z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 6/25.W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz klauzula RODO.

Załączniki

Inne komunikaty