Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PREFAGRP: strona spółki
12.10.2023, 19:54

PFG Przejęcie własności udziałów w spółce zależnej Mikroapartamenty Luboń

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 24/2022 z dnia 30 marca 2022 roku dot. dot. zawarcia umowy pożyczki w formie aktu notarialnego pomiędzy Emitentem oraz podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (Pożyczkodawca, Zastawnik) oraz raportu bieżącego ESPI 68/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku dot. zawarcia umowy pożyczki w formie aktu notarialnego pomiędzy Pożyczkodawcą oraz firmą Mikroapartamenty Luboń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 11 października 2023 roku że Zastawnik przejął na własność przedmiot zastawu, tj.: 1250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki Mikroapartamenty Luboń o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 125.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i wskazuję wartość przedmiotu zastawu na kwotę: 1.164.280,00 PLN.

Inne komunikaty